O Firmie  Profil usług  E-porada Kontakt                                                                                    

 Regulamin udzielania e-porady

 

 

1.     1. Kolejność czynności przy korzystaniu z usługi e-porada:

- wpisanie adresu e-mail Klienta,

- wpisanie zapytania,

- zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu e-porada,

- wysłanie formularza.

 

2. Realizacja usługi e-porada:

- w terminie 24 h od otrzymania zapytania Kancelaria przekaże na adres e-mail wskazany przez Klienta formularz zawierający zakres wymaganych informacji i dokumentów oraz informację o kosztach pomocy prawnej i termin realizacji usługi, liczony od dnia wpłaty na konto Kancelarii określonej kwoty,

- w sytuacji zaakceptowania warunków Kancelarii określonych w formularzu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na konto Kancelarii opłaty za zamówioną usługę i wysłać zwrotnie w formie elektronicznej wypełniony formularz zawierający wymagane informacje.

 

3. Kancelaria niezwłocznie po stwierdzeniu uiszczenia przez Klienta wymaganej opłaty:

- przystąpi do wykonania usługi,

- wystawi fakturę zgodnie z danymi przekazanymi przez Klienta w formularzu.

 

4. Kancelaria zobowiązuje się do wykonania usługi w wyznaczonym terminie, chyba że specyfika sprawy wymaga dłuższych terminów realizacji. W takiej sytuacji ostateczny termin realizacji zostanie uzgodniony z Klientem.

 

5. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi e-porada na rzecz Klienta.

 

6. Odpowiedź na skierowane do Kancelarii zapytanie, zostanie przesłana do Klienta drogą elektroniczną lub na szczególną prośbę Beneficjenta listem poleconym.

 

7. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem tej strony Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

 

powrót

 
projekt/wykonanie: Studio Fresh Design